Rezerwacja

Warunki rezerwacji:
Rezerwacji należy dokonać telefonicznie lub mailem!
Rezerwacji dokonujemy w następujący sposób:

  • Wypełnienie karty uczestnika (karta rezerwacji on-line lub karta rezerwacji PDF do pobrania w poniższej zakładce) oraz zapoznanie się z regulaminem i przesłanie do Ośrodka zwrotnie wypełnionej i podpisanej karty w formie elektronicznej lub papierowej.
  • Otrzymanie zwrotne potwierdzenia przyjęcia rezerwacji z Ośrodka na adres przesłany w karcie rezerwacji.
  • Wpłata zaliczki w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia rezerwacji przez Ośrodek na konto podane w zakładce Kontakt

Karta rezerwacji: PDF, DOC
Regulamin: PDF, DOC

Formularz rezerwacji

Pościel:
Zwierzęta:
Faktura:
Zgadzam się

Przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że: Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Wydawnictwo Regionalne sp. z o.o. Celem zbierania danych jest umożliwienie rezerwacji na stronie internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.